Контролен панел VERSA 15

Описание

Контролен панел до 30 зони, 15 зони на платката, отделен вход за тампер, 2 групи, от 4 до 12 изхода, BUS технология, 31 кода, 2047 събития памет, 4 независими таймера, RS 232, 2A PSU, телефонен комуникатор, до 30 безжични устройства (ASU-100), до 6 LCD или LЕD клавиатура, отдалечено обслужване и програмиране през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер DLOADX, отдалечено управление и контрол през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер GUARDX, 18V АС входно напрежение.