Контролен панел MICRA

Описание

Контролен панел 12 зони, 4 зони на платката, отделен вход за тампер, 3 програмируеми изхода, 1024 събития памет, RS 232, вграден GSM/GPRS комуникатор, вграден безжичен интерфейс, до 8 безжични датчика, до 8 дистанционни управления 433 MHZ, управление и оповестяване чрез SMS и позвъняване, локално през RS 232 и отдалечено обслужване и програмиране през GPRS чрез безплатен софтуер GPRS-SOFT, кутия, 2A PSU, 18V АС входно напрежение.