Контролен панел INTEGRA 32

Описание

Контролен панел от 8 до 32 зони, 16 групи, от 8 до 32 изхода, BUS технология, 69 кода, 899 събития памет, до 24 адресируеми зони (СА-64 ADR), до 24 безжични зони (ASU-100), до 24 безжични изхода (ASU-100), 32 независими таймера, RS 232, 1,2 A PSU, телефонен комуникатор, до 32 разширителни модула, до 4 LCD клавиатури, до 32 групови LED клавиатури, отдалечено обслужване и програмиране през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер DLOADX, отдалечено управление и контрол през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер GUARDX, 18V AC входно напрежение.