Контролен панел INTEGRA 128

Описание

Контролен панел от 16 до 128 зони, 32 групи, от 16 до 128 изхода, BUS технология, 249 кода, 22527 събития памет, до 112 адресируеми зони (СА-64 ADR), до 112 безжични зони (ASU-100), до 112 безжични изхода (ASU-100), 64 независими таймера, RS 232, 3 A PSU, телефонен комуникатор, до 64 разширителни модула, до 8 LCD клавиатури, до 64 групови LED клавиатури, отдалечено обслужване и програмиране през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер DLOADX, отдалечено управление и контрол през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер GUARDX, 20V AC входно напрежение.