Детектори - VD-1

Описание

Цифров вибрационен детектор с вграден независим магнитоуправляем контакт, пиезокерамичен сензор, настройка на чувствителнстта, 12 V DC, 3.5÷5.4 mA.