Турникети

Предназначени са за използване в система за контрол на достъпа на хората. Управляват се от контролери с помощта на различни видове четци и електронни ключове. Може да се окомплектова с модул за дистанционно управление, електромеханични броячи за преминали хора. Снабден е със собствено захранване с акумулатор, осигуряващ работа на системата при отпадане на ел. захранването.