ЗА НАС

Фирма “БАРАЖ” ЕООД е българска фирма, създадена през 1992 г., тясно специализирана в изграждането на системи за сигурност. Вече повече от двадесет години изграждаме системи за контрол на достъп, контрол на работното време, видеонаблюдение, сигнално-охранителна техника, металдетектори, автоматизирани врати и заграждения на територията на цялата страна.

Фирмата разполага с офис и нова производствена база в гр. Стара Загора, оборудвана с високоспециализирана компютърна и електронна техника, а също и електромеханична работилница. От 2013 г. фирмата разполага с офис в гр. София.

В екипа ни работят висококвалифицирани професионалисти, които ще ви предложат цялостно решение за офиса, производствената база, завода, стадиона. Доказателства за качествената изработка и изпълнение са референциите от наши клиенти, където системите за сигурност работят успешно от години.

За всички извършени услуги и монтирани системи е осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз в рамките на 24 часа.

Нашата мисия е да задоволим напълно изискванията Ви и да предложим цялостно решение за Вашата сигурност. Нуждите и желанията на клиентите ни са винаги на преден план.

„БАРАЖ“ ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015 за „Производство, изграждане и абонаментно обслужване на устройства и системи за контрол на достъп и металдетектори за насипни материали. Изграждане, монтаж и абонаментно поддържане на системи за видео наблюдение и архивиращи устройства“.

Това сме ние! Сигурност, надеждност, качество!

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Ръководството на БАРАЖ ЕООД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на фирмата и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:

 • Удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на клиентите и пазара, като същевременно се стремим към непрекъснато подобряване на ефективността на системата за управление на качеството;
 • Управлението на качеството е свързано с непрестанно подобряване и усъвършенстване във всички области на нашата работа;
 • Към всеки наш клиент подхождаме строго индивидуално;
 • За да отговорим на нуждите на нашите клиенти, ние предлагаме решения в оптимални срокове на конкурентноспособни цени;
 • Наше задължение е да отговорим по максимално задоволителен начин на потребностите на партньори и клиенти във всички точки, до които се простира дейността ни. Предизвикателствата поставени пред нас, се приемат достатъчно позитивно, за да се справим с тях по най-бързият, коректен и отличен начин;
 • С цел да задоволи и най-взискателните си клиенти, в БАРАЖ ЕООД разчитаме на голяма гъвкавост, експресно реагиране, постоянна иновативност, добра бизнес организация;
 • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, дискретност и конфиденциалност;
 • Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството на всички организационни нива и насърчаваме всички служители в работата им за професионално и етично обслужване на клиентите;
 • Създаваме и поддържаме отношения на партньорство с доставчиците и ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на политиката по качеството;
 • Подобряването на системата за управление на качеството се постига чрез използване на политиката и целите по качеството, резултатите от вътрешните одити, анализът на данните, коригиращите и превантивните действия и прегледа на ръководството. В този смисъл дейността по подобряване на ефективността на системата за управление на качеството, е приоритетна задача на ръководството и всички служители на БАРАЖ ЕООД;
 • Всеки работещ в, или за фирмата е изцяло отговорен за качеството на своята работа и в границите на своята служебна компетентност, е задължен в този смисъл да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за всяко констатирано несъответствие с изискванията на системата за управление на качеството;
 • Висшето ръководство поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждането и непрекъснатото усъвършенстване на очертаната политика по качеството, за да я превърне в действащ принцип на управление;
 • За изпълнението на тази политика въвеждаме и гарантираме функционирането в БАРАЖ ЕООД на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, както и на приложимите нормативни изисквания.

Главната цел на ръководството на БАРАЖ ЕООД е непрекъснато подобрение във всички аспекти на дейността. Способността да постигаме целите си е била и продължава да е възможна благодарение на ефективната работа на нашия екип от хора.

инж. Стефан Ангелов – Управител

03.04.2017 г.