Заграждения

Загражденията се използват за предотвратяване на заобикалянето на турникетите. Изработваме ги статични или подвижни с размери определени в зависимост от конкректната ситуация.