Видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение осигуряват приeмливо решение за получаване на информация в реално време и нейното съхраняване. Поради различните задачи, които трябва да изпълняват (наблюдение на сгради, технологични процеси, пропускателни пунктове и др.), ние изграждаме системата в зависимост от конкретните условия и желания на клиентите.

Видеонаблюдението се осъществява с помощта на камери свързани с компютър или DVR (Цифров Видео Рекордер).

Така изградените ситеми, осигуряват редица предимства като цифров запис на данните, наблюдение през локална мрежа или интернет и др. Използваме висококачествени контролери за PC и DVR-и.

SONY

Samsung

Dahua

Avision

PowerTECH

Avigilon

DYNACOLOR